Olof Skoog Kvartett - This I dig


 • This I dig of you
  H. Mobley
 • Springtime
  O. Skoog
 • Speaking of Dexter
  O. Skoog
 • Soul Eyes
  M.F. Waldrow
 • Roller Coaster
  O. Skoog
 • Recado Bossa Nova
  D. Ferreira/L. Antonio
 • When it's sleepy time down south
  C. Muse/L.T. Rene/O.J. Rene
 • Tea foo two
  V. Youmans
 • Tango Principiantes
  O. Skoog

Listen to a sample
This I dig IGCD 181
Olof Skoog Kvartett CD
2011-09-30 ---

Skivdebut för en spännande kvartett från Göteborg med klassisk sättning. Saxofon/klarinett, piano, trummor och bas. Musiken ligger närmast mainstream/Swing och kännetecknas av ett melodiskt, lyriskt, lekfullt, dynamiskt och inbjudande spel. OSK spelar här på debuten fyra original från 2011, signerade Olof, samt fem välkända så kallade standards, såsom "Tea for two (1924)"
Mycket nöje!

© 2004 by IMOGENA. All rights reserved